مدیرگروه معماری

دکتر محمدرضا عراقچیان
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار معماری
ایمیل:  araqchian@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/karimimoshaver
تلفن:  09181114732
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
توضیحات:  فایل رزومه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند