جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "محمدرضا حقی"

 
کد خبر: 10403    1396/06/25

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "محمدرضا حقی" با موضوع "نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونت گاه های غیر رسمی، نمونه مورد مطالعه سکونت گاه های غیر رسمی شهر همدان"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:     ------------  

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:    دکتر محمد سعید ایزدی

داوران داخلی:    دکتر اسدا... نقدی

داوران خارجی : دکتر کیومرث ایراندوست- دکتر هوشمند علیزاده

تاریخ دفاع:  96/06/26     ساعت: 10

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند