جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه تیموری"

 
کد خبر: 10550    1396/07/11

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه تیموری" با موضوع "پژوهشی در شکل گیری و تکوین ارسن های مذهبی در دوره ایلخانی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوران اسلامی    

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:       ---

داوران داخلی:         دکتر مریم محمدی_ ، دکتر علی بیننده

ناظر : دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/07/15      ساعت:15

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند