جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای سعید حاج رشیدیان

 
کد خبر: 16231    1397/06/20

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "سعید حاج رشیدیان" با موضوع "نقش زیبایی و حکم زیبا شناختی در شکل گیری مفهوم جهان در نزد کانت"

 

 

رشته:       فلسفه هنر

گرایش:     ------------  

استاد راهنما:     دکتر علی سلمانی

استاد مشاور:    ---------

داوران داخلی:    دکتر بشیر پوروقار

داوران خارجی : دکتر سعید ا... بداشتی- دکتر سید رضی موسوی گیلانی

تاریخ دفاع:  97/06/24     ساعت: 10

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند