جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی معماری

 
کد خبر: 17599    1397/09/03

جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری رشته مهندسی معماری با موضوع "تاثیرپذیری معماری دوره ایلخانی از فرهنگ و زندگی قوم مغول با رویکرد تاریخی اجتماعی (مطالعه موردی، شهر تبریز)"

 

 

رشته:       مهندسی معماری

گرایش:     ---

استاد راهنما:     دکتر منصور یگانه

استاد مشاور:    ---

داوران داخلی:    دکتر محمدابراهیم زارعی

داوران خارجی : دکتر سید بهشید حسینی- دکتر مهدی کشاورز افشار

تاریخ دفاع:  97/08/29     ساعت: 14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری

 

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند