جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیدا حقیریان

 
کد خبر: 3325    1394/10/29

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "شیدا حقیریان "با موضوع" طراحي عرصه هاي مشارکت ساکنان مناطق فرودست شهري بر پايه اشتراکات فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي(محله عباس اباد ساوه)"

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
            ---          

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:        دکتر اسداله نقدی- دکتر حسن سجادزاده
 

تاریخ دفاع:  94/11/07     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند