جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده ساره مهدیان"

 
کد خبر: 3552    1394/11/24

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سیده ساره مهدیان" با موضوع "تایر فضای باز دانشگاه بر ارتقای اجتماع پذیری دانشجویان"

 

رشته:       معماری
گرایش:
   --- 

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ، دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/27     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند