جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد زلفی گل"

 
کد خبر: 6059    1395/10/12

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد زلفی گل" با موضوع "نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه- نمونه موردی؛ محلات کلپا و آقاجانی بیگ و حاجی شهر همدان"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:         دکتر محمد سعید ایزدی     

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر اسدا... نقدی

تاریخ دفاع:  95/10/19      ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند