جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"

 
کد خبر: 6302    1395/11/13

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محسن جانجان" با موضوع "مطالعه راهها و بناهای وابسته به آن در استان همدان در دوره اسلامی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوران اسلامی   

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:         ----- 

داوران :         دکتر عباس مترجم _ ، دکتر مریم محمدی

تاریخ دفاع:  95/11/26      ساعت: 18 تا 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند